Az Ön terapeutája illetve a foglalkozás vezetője jogosult arra, hogy használja a magdeburgi Klinikai Hipnózis Intézet minőségigazoló pecsétjét.
Ezt a minőségigazoló pecsétet csak azok a terapeuták használhatják, akik részt vettek magas minőségű hipnózisterápia-képzésünkön,
tökéletesen elsajátították a képzés tartalmát és minden képzési célt elértek.
A képzés  nagyon magas motiváltságot és tanulási készséget követel a résztvevőktől. Igen magas szintű minőségi és biztonsági követelményeket
támaszt, amelyeket betartanak a hipnotikus módszerek alkalmazása során.
A képzési cél eléréséhez a résztvevőknek magas követelményeket kell teljesíteni a hipnózis bevezetésével kapcsolatos biztonság tekintetében. Ezen
kívül már több tucat hatékony hipnózis-indukciót is sikeresen el kellett végezniük.
A tanfolyam elvégzőinek ismerniük kell a hipnózis különböző mélységi fokait és tudniuk kell, hogyan lehet ezeket felismerni illetve elérni.  Képesnek
kell lenniük arra, hogy a könnyű , középső és mély hipnózis fokozatait teszteljék és már az első hipnózis során alkalmazzák. Ezáltal mutatják meg a páciensnek,
hogy hatékony hipnotikus transzban van.
A hipnózisterápia-képzés legfontosabb részét – a hipnózis megbízható alkalmazása mellett – a hipnózis-analízis terápiás módszereinek biztos alkalmazása
képezi. A terápia főcélja, hogy a betegségek rejtett okait feltárja és gyógyítsa.Ezáltal a gyökerénél ragadja meg a lelki és testi problémákat
és azok okait gyógyítja meg. A képzés lényeges részét jelenti a problémák alapját képező traumák gyógyítása is.
A minőség-igazoló pecsét egy áruvédjegy-bélyegzőhöz hasonlóan azt tanúsítja, hogy birtokosa magas képzési szintet ért el a hipnózis és az
okokat vizsgáló hipnózis-terápia területén.